entry image

Umumiy minerallashuv

Jami minerallashuv suv tarkibidagi erigan moddalar (noorganik tuzlar, organik moddalar) miqdorining ko’rsatkichidir.Umumiy minerallashuvni hisoblashda erigan gazlar hisobga olinmaydi. Chet elda mineralizatsiya «erigan zarrachalarning umumiy miqdori» deb ham ataladi – Total Dissolved Solids (TDS). Oddiy noorganik tuzlar (kaltsiy, magniy, kaliy va natriyning bikarbonatlar, xloridlari va sulfatlari), shuningdek, oz miqdordagi organik moddalar suvning umumiy minerallashuviga eng katta hissa qo’shadi.