entry image

Suvning qattiqligi haqida umumiy tushuncha

Suvning qattiqligi suvda erigan metall tuzlari, asosan, kaltsiy va magniy miqdorining ko’rsatkichidir.

Suvning umumiy qattiqligi suvning vaqtinchalik va doimiy qattiqligining yig’indisi bilan aniqlanadi.

Suvning doimiy qattiqligi – kuchli kislotalarning kaltsiy va magniy tuzlari. Bunday tuzlar qaynatilganda cho’kmaga tushmaydi.

Suvning vaqtincha qattiqligi suvda kaltsiy va magniy karbonatlari va bikarbonatlar mavjudligining ko’rsatkichidir, ular qaynatilganda deyarli butunlay cho’kadi.

Tavsiya etilgan o’lchov birligi kubometr uchun mol (mol / m³), ​​ammo amalda qattiqlikni o’lchash uchun litrga milligramm ekvivalentlari (mg-ekv/l) ​​ishlatiladi.

Suvdagi kaltsiy va magniy ionlarining normal konsentratsiyasida bir mEq / l bir litr suvda 20,04 milligramm kaltsiy (Ca2+) va 12,16 milligramm magniy (Mg2+) miqdoriga to’g’ri keladi.